Øyelege Willy Pettersen

Dr. Willy Pettersen er utdannet spesialist i øyemedisin fra universitetet i Tromsø.

Gjennom sin øyelegepraksis både på sykehuset og privat, så Willy Pettersen stadig pasienter som slet med ulike synsproblemer. Han fattet tidlig interesse for operasjonsteknikker, som kunne gi disse pasientene en lettere hverdag der de slapp å være avhengig av briller og linser. Tidlig på 80-tallet begynte forskningen innen synskorrigerende (refraktiv) kirurgi å ta form.

Øyelege Pettersen reiste årlig til USA og var aktivt tilstede helt fra de første møtene om denne nye behandlingsformen. Han har siden den gang vært en ledende pionér I Norden innen fagfeltet synskorrigerende laserkirurgi. I 1991 åpnet han praksis med synskorrigerende laserbehandling i Norge sammen med to andre kolleger.

Dr. Pettersen har i alle år fulgt nøye med og vært en foregangsmann innen utviklingen av refraktiv kirurgi. Våren 2001 fikk han æren av å introduserte Zyoptix i Norge. Argus var også den første klinikken i Norge som tok i bruk IntraLaseTM.

Øyelege Willy Pettersen har «Diploma in Refractive Surgery» fra European Society of Cataract and Refractive Surgery. I løpet av de siste 20 årene har Dr. Pettersen foretatt laseroperasjon på tusenvis av øyne. Det finnes mange glade og fornøyde pasienter helt fra tidlig på 90 tallet som ble operert hos Willy Pettersen da denne behandlingsformen var ny i Norge.

Willy Pettersen er kjent som en dyktig kirurg og pasientene gir ofte uttrykk for at de setter stor pris på hans hyggelige vesen og rolige og trygge væremåte.