Legene opererte hverandre

Hos Argus Syn har Øyelege Willy Pettersen og Øyelege Jonathan Strauch, operert synet til hverandre. Begge øyelegene er svært fornøyde med sin brille og linsefrie tilværelse.

I tillegg har Dr. Pettersen operert alle blant helsepersonellet på klinikken, som har hatt behov for å korrigere synet sitt. Han har også operert synet hos alle som hadde behov for det i sin nærmeste familie.