Snakk med
sykepleier
X

Bli kvitt briller og linser du også!

Snakk med en av våre erfarne sykepleiere om å bli brillefri.

Bestill medisinsk forundersøkelse

Legg igjen ditt telefonnummer, så kontakter vi deg for en time som passer!


Ove Nissen tok en synsoperasjon hos Argus Syn

Ove Nissen, 21 år

Laseropererasjon
For noen måneder siden bestemte Ove Nissen seg for å ta  synsoperasjon. Livet som kontaktlinse- og brillebruker var slitsomt og han ville gjøre noe med problemet.

Ove var, som de fleste, litt engstelig i forkant. Men etter å ha lest om de ulike behandlingsalternativene, konkluderte han at ulempene med en operasjon var små sett i forhold til den store gevinsten han ville oppnå.

 

– Besøkte tre klinikker før han bestemte seg

Det viktigste for Ove, var likevel at han ville  være i trygge hender når han gikk i gang med noe så viktig som å operere synet. Han besluttet å oppsøke tre uavhengige klinikker for å gjøre en vurdering av hvor han skulle la seg behandle. Etter de tre klinikkbesøkene var han ikke et sekund i tvil: Valget falt på Argus Syn.

 

– Argus Syn ga best inntrykk

Ove sier forundersøkelsen hos Argus var en helt annen opplevelse enn det han hadde vært gjennom på de to andre klinikkene. På spørsmål  om hva som skilte Argus Syn fra de andre påpeker han spesielt  den profesjonelle behandlingen han fikk. Han merket at han var på en klinikk der de hadde gode rutiner og prosedyrer. Hos  Argus Syn opplevde han kvalitet satt i system. Ingen ting var overlatt til tilfeldighetene. Det var kirurgen selv som undersøkte han, noe han fant svært betryggende. Videre var det satt av god tid til informasjonssamtale med en sykepleier, som hadde lang erfaring med synsoperasjoner. Her ble alle sider ved behandlingen belyst. Det var også rom for å stille alle spørsmålene han satt med. Å få gode svar var viktig for at han kunne føle seg trygg for den planlagte behandlingen.

 

– Livet uten briller og linser er fenomentalt

Ove sier han også husker den vennlige og personlige atmosfæren på klinikken. Det var lett å få tak i dem på telefon, de har kort ventetid og er svært fleksible og hyggelige. Det er godt å føle at man ikke var en i mengden, men at de ansatte viser et genuint ønske om at du skal føle deg ivaretatt og være fornøyd med behandlingen. Ove sier han på det varmeste kan anbefale Argus Syn. Helhetsinntrykket er svært bra og livet uten briller og kontaktlinser er fenomenalt!


Bestill medisinsk forundersøkelse

Legg igjen ditt telefonnummer, så kontakter vi deg for en time som passer!