Harald Oredam, billedkunstner og skulptør

Det å igjen kunne se godt og kunne lese uten briller er rene ungdomsinjeksjonen! For meg har det vært en udelt positiv opplevelse som har bedret min livskvalitet.