John Steinar, foredragsholder

Jeg oppfordrer dem som ergrer seg over brillebruk til å oppsøke kvalifisert hjelp. Mitt råd er å ikke være redd for behandlingen.