Snakk med
sykepleier
X

Bli kvitt briller og linser du også!

Snakk med en av våre erfarne sykepleiere om å bli brillefri.

Bestill medisinsk forundersøkelse

Legg igjen ditt telefonnummer, så kontakter vi deg for en time som passer!


Laseroperasjon

Laseroperasjon av syn

Laseroperasjon er en fellesbetegnelse for ulike operasjonsmetoder der man benytter laser for å gjennomføre en varig korrigering av synsfeil (nærsynthet, langsynthet, skjeve hornhinner og alders-syn).  Argus tilbyr behandlingsmetodene FemtoLASIK, ReLEx SMILE, SmartPuls – «No touch» og ASA. Med laserbehandling kan vi korrigere nærsynthet til rundt -10, langsynthet til +4 og skjeve hornhinner til -7. Etter forundersøkelsen beslutter vi hvilken behandlingsmetode som passer synet ditt best.

SmartPulse teknologi

Den nye excimer laseren hos Argus Syn,  Schwind Amaris® benytter en revolusjonerende teknologi, som heter SmartPulse.

SmartPulse sikrer bedre synskvalitet i den tidlige fasen etter operasjonen uavhengig av om det er FemtoLASIK eller overflatebehandlingen Smart SURFACE. Pasientene opplever ofte en WOW-effekt når de oppdager hvor godt de ser rett etter operasjonen. SmartPulse vil si at maskinen behandler ut i fra en sofistikert geometrisk modell, som tar hensyn til at øyet er sfærisk (rundt) og ikke flatt, som var utgangspunktet i eldre teknologier. SmartPulse teknologien gir dermed en jevnere behandling av hornhinnen og sørger for at laserenergien dekker behandlingsområdet fullstendig. Les mer

FemtoLASIK

Gå på jobb med godt syn allerede neste dag!

Vi tilbyr FemtoLASIK, som er den nyeste og mest skånsomme behandlingen. FemtoLASIK gjør det mulig å utføre den synskorrigerende behandlingen i et dypere lag av hornhinnen. Man bruker laser i hele inngrepet og unngår dermed sår på hornhinnens overflate slik man får ved overflatebehandlinger som ASA, c-Ten, LASEK og NoCut. Denne teknologien er den eneste LASIK metoden NASA og det amerikanske militæret har godkjent for sine astronauter og piloter.

Ved selve laserbehandlingen polerer laserstrålen SmartPulse bort et tynt lag av hornhinnen. På denne måten blir hornhinnekrumningen justert slik at lysstrålene kommer i fokus på netthinnen og synet blir klart. Laserbehandlingen blir utført med den høyeste presisjon, med en nøyaktighet på titusendels millimeter. Den store fordelen med FemtoLASIK i forhold til andre behandlingsmetoder er at man har lite ubehag og få raskt godt syn. Allerede neste dag kan du gå på jobb. Begge øyne behandles samme dag.

Smart SURFACE ® «No-Touch» overflate-behandling

Smart SURFACE® er en ny metode for laserbehandling på hornhinnen, som kombinerer TransPRK, No-touch Treatment og SmartPulse Technology.

Resultatet er raskere tilheling og stabilt syn enn  man oppnår med eldre metoder, som f.eks cTen, LASEK, ASA eller PRK. Med Smart SURFACE® trans epitelial synskorrigering foregår behandlingen på øyets overflate uten berøring av instrumenter, svamper eller alkoholløsninger. Alle trinn i behandlingen blir utført med laser.

ReLEx SMILE

ReLEx SMILE, som står for (Small Incision Lenticule Extraction) er den siste lanserte operasjonsmetoden for synskorrigerende behandling. Godkjent av US FDA.  (Les mer)

Argus Syn har funnet det riktig og trygt å tilby denne operasjonsmetoden for de pasientene hvor dette vil være den optimale løsningen. Det er likevel viktig å fortelle at FDAs godkjennelse av metoden er med en merknad om at ReLEx SMILE ikke er en operasjonsmetoden for det store flertallet av syns-pasienter. I følge studier viser metoden gode resultater etter 6 måneder for pasienter, som er operert for nærsynthet. Fordi metoden er relativt ny, har man foreløpig ikke langtids-resultater.

FemtoLASIK eller tidligere metoder for LASIK og ASA er de eneste metodene som man har flere tiårs erfaring med, og som har vist gode langtids-resultater.

Hva er forskjellen på ReLEx SMILE og FemtoLASIK. 

Med ReLEx SMILE foregår synskorrigeringen ved at man går inn gjennom et snitt i siden på hornhinnen og fjerner en bit vev (Lenitcule). Dette fører til at hornhinnen blir tynnere, man får riktig brytning og synet blir klart. Snittet lages med laser og vevet som fjernes tas ut med en pinsett.

Ved FemtoLASIK blir er et meget tynt hornhinne lokk (flap ) laget med femtosecond laser. Flappen vendes til siden og man laserbehandler den underliggende hornhinnen med excimer laser. Flapen blir så lagt tilbake i sin opprinnelige posisjon og dekker dermed det behandlede området.

Forskning viser at styrken på hornhinnen vil være dem den samme i etterkant enten man gjør FemtoLASIK eller Relex SMILE.

De nyeste Eximerlaser-maskinene som benyttes ved FemtoLASIKTM har både statisk og dynamisk cyclotorsion kontroll (laseren korrigerer for øyets bevegelser under operasjonen).

Dette er ikke tilgjengelig med ReLEx SMILE. Cyclotorsion kontroll er spesielt viktig når du utfører behandling av skjeve hornhinner og wavefront- og topografistyrte behandlinger.

FemtoLASIK vil derfor ofte være den beste metoden for behandling av skjeve hornhinner.

Med FemtoLASIK kan man korrigere langsynthet opp til + 4D med god nøyaktighet og forutsigbarhet. Dette er ikke mulig med ReLEx SMILE, som kun brukes til å behandle nærsynthet eller nærsynthet sammen med moderat skjeve hornhinner.

FemtoLASIK er en velutprøvd teknologi. Mange av de viktigste nyvinningene har allerede funnet sted dvs. avanserte ablasjons profiler for de fleste typer brytningsfeil, avansert (selv prediktiv) eye tracking i 6 dimensjoner, raske laser puls repetisjoner og cyclotorsion kontroll.

Følgetilstander etter FemtoLASIK og ReLEx SMILE vil være ganske like, med unntak av mindre tørrhet i den første postoperative perioden med ReLEx SMILE. Når hornhinnen er ferdig tilhelet etter ca 3 måneders tid, vil det ikke være forskjell i øyet tørrhet mellom FemtoLASIK eller ReLEx SMILE.

Tiden fra operasjon til synet er godt har blitt rapportert å ta lengre tid med ReLEx SMILE sammenlignet med pasienter som har blitt behandlet med FemtoLASIK.

ReLEx SMILE vil være et godt alternativ for en rekke pasienter. Alt i alt er imidlertid FemtoLASIK fortsatt gullstandarden for refraktiv kirurgi. Dette er den beste teknologien for å korrigere alle typer synsfeil. Med Eximerlaser har man muligheten til å individualisere og optimalt behandle de fleste synsfeil.

Ta kontakt med oss i Argus Syn for en forundersøkelse og vi finner den metoden som passer best for deg og dine øyne.

ASA laserbehandling med SmartPulse

Den tradisjonelle formen for laserbehandling av hornhinnens overfIate  kalles Advanced Surface Ablation (ASA).  Denne metoden utføres nå også med SmartPulse teknologi hos Argus Syn.

 

Slik foregår laseroperasjonen

Selve behandlingen går veldig raskt. Vi vil først gi deg rikelig med bedøvende dråper slik at du ikke skal føle noen smerte under behandlingen. Du kommer til å ligge på en benk. Underveis vil du kun merke trykk og berøring mot øyet, selve øyet er godt bedøvet. Du vil få instruksjoner om hvor du skal feste blikket. Mange engster seg i forkant før behandlingen for at de skal blunke. Dette er helt ubegrunnet da vi vil sette på en liten klemme som holder øyelokkene fra hverandre. Selve den synskorrigerende laserbehandlingen tar bare noen få sekunder. Du vil overhodet ikke kjenne laserstrålen mot øyet. De aller, aller fleste av våre pasienter er positivt overrasket over hvor raskt og smertefritt laserbehandlingen gikk.

Når du er ferdig, vil du få de siste instruksjoner rundt hvordan du skal forholde deg. Det er fint om du enten har noen som henter deg eller om du tar en drosje hjem.

 

Etter behandlingen

De første timene etter LASIK-behandling skal du holde øynene mest mulig lukket. Disse timene vil synet være uklart. De aller fleste som får denne typen behandling kommer seg raskt, med lite ubehag.
Etter ASA-behandling er det ikke uvanlig med varierende grad av ubehag de første 2-3 dagene. Du får medisiner for å lindre ubehaget. Med ASA vil du merke at synet blir gradvis bedre dag for dag.

 

Når bruker vi laseroperasjon?

Nærsynthet

Hvis krumningen på hornhinnen er for stor eller hvis øyeeplet er avlangt, vil lysstråler som kommer inn i øyet bli fokusert i et plan som ligger foran netthinnen. Siden lyset ikke blir fokusert på netthinnen, blir bildet uklart og det blir vanskelig å fange opp detaljer.

Dette tilsvarer å fotografere med et kamera som er ute av fokus. En nærsynt person uten briller vil se gjenstander på nært hold tydelig, mens gjenstander som er lengre unna blir uklare. Nærsynthet skyldes en arvelig disposisjon som vanligvis begynner å utvikle seg i barneårene og stabiliserer seg i tenårene.

Langsynthet

Hvis krumningen på hornhinnen er for flat eller øyeeplet er kortere enn normalt, vil lysstrålene som kommer inn i øyet bli fokusert bak netthinnen istedenfor på den. Bildet som netthinnen sender til synssentret i hjernen blir derfor ute av fokus.

Barn og unge mennesker med denne synsfeilen vil vanligvis se godt både på kort og lang avstand, fordi linsen inne i øyet kompenserer for feilene i hornhinnen eller øyeeplet. Med alderen svekkes øyemusklenes evne til å kompensere. De fleste mennesker oppdager derfor ikke problemet med overlangsynthet før de nærmer seg førtiårsalderen.

Alderssyn

I alderen 45 -50 får mange mennesker problemer med å se klart når de skal lese. Behov for lesebriller er ofte kombinert med behov for briller for å se klart på langt hold. Dette problemet kan man løse ved en enkel operasjon i øyets naturlige linse. For noen pasienter med alderssyn kan behandling med laser være en god løsning. Man korrigerer et øye til godt avstandssyn og det andre til lesesyn. På den måten får pasienten  klart syn både på avstand og på nært hold. Dette kalles monovision. Det testes grundig ut på forhånd hvem som egner seg for denne behandlingen.

Skjeve Hornhinner

Skjeve hornhinner  – astigmatisme – betyr at hornhinnekrummingen er ujevn. Ujevnheten fører til at øyet ikke greier å fokusere lysstrålene direkte på et punkt på netthinnen slik som et normalt øye ville gjort. Skjeve hornhinner  behandles ofte med laser. Vi kan med dagens metoder behandle hornhinneskjevhet på inntil 7 dioptrier. Gjennom en grundig medisinsk forundersøkelse vil vi kunne avgjøre hvilken lasermetode som er best egnet til å behandle akkurat dine øyne. Argus Syn tilbyr den siste og mest presise generasjon laserkirurgi med den avanserte Eximer-laseren Schwind Amaris 1050 Hz og FemtoLASIK, for behandling av hornhinneskjevhet.

 

Nadya Khamitskaya, danser

Jeg har brukt linser og briller fra jeg var liten. Livet mitt har blitt så utrolig mye enklere og klarere – ja, verden er simpelthen blitt vakrere!

Bestill medisinsk forundersøkelse

Legg igjen ditt telefonnummer, så kontakter vi deg for en time som passer!