Bestill medisinsk forundersøkelse for synsoperasjon Bestill øyelegetime uten henvisning

Våre Medarbeidere

Øyelege Willy Pettersen

Dr. Willy Pettersen er utdannet spesialist i øyemedisin fra universitetet i Tromsø.

Gjennom sin øyelegepraksis både på sykehuset og privat, så Willy Pettersen stadig pasienter som slet med ulike synsproblemer. Han fattet tidlig interesse for operasjonsteknikker, som kunne gi disse pasientene en lettere hverdag der de slapp å være avhengig av briller og linser. Tidlig på 80-tallet begynte forskningen innen synskorrigerende (refraktiv) kirurgi å ta form.

Øyelege Pettersen reiste årlig til USA og var aktivt tilstede helt fra de første møtene om denne nye behandlingsformen. Han har siden den gang vært en ledende pionér I Norden innen fagfeltet synskorrigerende laserkirurgi. I 1991 åpnet han praksis med synskorrigerende laserbehandling i Norge sammen med to andre kolleger.

Dr. Pettersen har i alle år fulgt nøye med og vært en foregangsmann innen utviklingen av refraktiv kirurgi. Våren 2001 fikk han æren av å introduserte Zyoptix i Norge. Argus Syn var også den første klinikken i Norge som tok i bruk IntraLaseTM.

Øyelege Willy Pettersen har «Diploma in Refractive Surgery» fra European Society of Cataract and Refractive Surgery. I løpet av de siste 20 årene har Dr. Pettersen foretatt laseroperasjon på tusenvis av øyne. Det finnes mange glade og fornøyde pasienter helt fra tidlig på 90-tallet som ble operert hos Willy Pettersen da denne behandlingsformen var ny i Norge.

Willy Pettersen er kjent som en dyktig kirurg og pasientene gir ofte uttrykk for at de setter stor pris på hans hyggelige vesen og rolige og trygge væremåte.


Øyelege Jonathan Strauch

Dr. Jonathan Strauch studerte medisin ved Karolinska Institutet i Stockholm i perioden 1983 til 1988. Han visste allerede under studietiden at han ønsket å bli øyelege og startet dermed på sin spesialistutdannelse rett etter grunnstudiet.

Jonathan Strauch var en av de aller første kirurgene i Norden da han omkring år 2000 begynte å operere inn synskorrigerende linser i øynene til pasientene. Frem til da hadde det kun vært vanlig grå stær-behandling som kunne tilbys. Siden den gang har Jonathan Strauch operert inn tusenvis av multifokale linser slik at pasientene kan se godt på både fjernt og nært. Øyelege Strauch har også med årene opparbeidet en bred erfaring innen laserbehandling av øyne.


Øyelege Ruben Andersen

Dr. Ruben Andersen er spesialist i øyesykdommer med utdannelse fra Universitetet i Oslo og University of New South Wales, Sydney. Han har tidligere jobbet som overlege ved øyeavdelingen på Ullevål sykehus og Betanien Hospital i Skien.

Dr. Andersen har foruten generell kompetanse innen øyefaget vært særlig interessert i refraktiv hornhinnekirurgi og linseoperasjoner. Han har mange års erfaring med kirurgi av grå og grønn stær i det offentlige. I tillegg har han utført en rekke plastikkirurgiske inngrep i øyeregionen og tar seg av øyelokkoperasjoner ved Argus Syn.


Optiker Jan-Egil Trobe

Optiker Jan Egil Trobe har lang og bred kompetanse innen synskorrigerende virksomhet. Han jobbet i mange år med tilpassing av kontaktlinser og tok senere videreutdanning innen øyesykdommer.

Siden 2001 har Jan Egil Trobe arbeidet med forundersøkelser, operasjonsassistanse og kontroller for refraktiv kirurgi. Han har arbeidet for Argus Syn i mange år og sitter som optiker med en unik kompetanse innen synskorrigerende kirurgi både med laser og linser.


Optiker Øyvind Jacobsen

Optiker Øyvind Jacobsen har lang erfaring innen sitt fagfelt. Han ble utdannet fra Høyskolen på Kongsberg i 1975. Senere var han blant annet ansatt som produktansvarlig hos Aspit Optikk på Kongsberg for salg av optisk og kirurgisk utstyr til optikere og øyeleger. Han har også jobbet som selvstendig næringsdrivende med drift av to optiske forretninger i Skien.

Jacobsen har vært ansatt hos Argus Syn i flere år og har lang erfaring innen forundersøkelser og kontroller av pasienter for synskorrigerende kirurgi.


Legene opererte hverandre

Hos Argus Syn har Øyelege Willy Pettersen og Øyelege Jonathan Strauch, operert synet til hverandre. Begge øyelegene er svært fornøyde med sin brille og linsefrie tilværelse.

I tillegg har Dr. Pettersen operert alle blant helsepersonellet på klinikken, som har hatt behov for å korrigere synet sitt. Han har også operert synet hos alle som hadde behov for det i sin nærmeste familie.


Sykepleiere

Liv Brandal Skjærstad

Sykepleier | Kommunikasjonsansvarlig

liv.skjaerstad@argus-syn.no
Katrine Enge Torp

Sykepleier | Kvalitetsansvarlig

katrine.enge@argus-syn.no
Anette Syvertsen

Sykepleier

anette.syvertsen@argus-syn.no
Bestill medisinsk forundersøkelse Bestill øyelegetime uten henvisning