Synskorrigerende Linseoperasjon

Synskorrigerende Linseoperasjon

Vår erfaring er at svært mange forbinder synsoperasjon med laserbehandling av øynene. Det er imidlertid også vanlig å korrigere synet ved hjelp av linseoperasjoner. Ved denne typen behandling plasseres en kunstig linse inne i øyet for å oppnå godt syn. Våre linsekirurger har lang og god erfaring med tilpassing av synskorrigerende linser. Argus Syn har vært en pioner i Norden innen denne typen behandlinger og vi har mange glade og fornøyde pasienter. Ved en grundig forundersøkelse på vår klinikk, vil du i samråd med en av våre erfarne kirurger få kartlagt om en slik behandling vil hjelpe deg med ditt synsavvik. Linseoperasjon anvendes til ulike synsproblemer. For mange pasienter korrigerer vi alderssynet ved hjelp av linseoperasjon. Hos yngre pasienter, som av ulike grunner ikke kan laserbehandle øynene gjør vi en annen type synskorrigerende linseoperasjon.

Argus Syn utfører også en enkel operasjon for å korrigere synet hos pasienter som ønsker å slutte med briller etter grå stær-operasjoner.

Linseoperasjon for korrigering av alderssyn (RLE)

I 45-årsalderen begynner de fleste å merke at de får problemer med å lese uten briller. Grunnet aldersforandringer i øyet mister vår naturlige øyelinse sin evne til å fokusere på det som er nært. Dette kalles presbyopi – eller alderssynsforandringer.

Mange mennesker midt i livet har i dag et ønske om å se godt på avstand, samt å kunne lese uten briller. I dag er dette mulig med en RLE (Refractive Lens Exchange) behandling. En linse plasseres ved et enkelt operativt inngrep i øyet. Operasjonsteknikken er for øvrig den samme som man bruker ved grå stær operasjoner – en trygg operasjon som er utført på flere millioner øyne. Behandlingen er smertefri og de fleste er på jobb dagen etter. Våre kirurger har lang erfaring med innleggelse av forskjellige typer linser. De bruker et bredt utvalg av monofokale, multifokale og toriske linser. Dette sikrer at vi på optimalt vis kan skreddersy behandling til den enkeltes behov. På denne måten kan våre pasienter igjen oppleve friheten av å kunne lese uten lesebriller.

John Steinar, foredragsholder

Jeg oppfordrer dem som ergrer seg over brillebruk til å oppsøke kvalifisert hjelp. Mitt råd er å ikke være redd for behandlingen.

Grå stær og brillefrihet

De som skal opereres for grå stær har en gyllen mulighet til å samtidig bli kvitt både avstands- og lesebriller. Dersom man gjør en RLE operasjon i stedet for en tradisjonell grå stær-operasjon, vil man kunne få en enklere hverdag uten briller (les mer om RLE i avsnittet over). Også for pasienter som allerede er grå stær operert og har et ønske om å slippe lese- og/eller avstandsbriller har vi i dag gode løsninger. Ved en enkel operasjon kan vi ved å legge en ekstra linse i øyet sørge for at man får flere synsfokus – og dermed både kunne se på avstand og kunne lese uten briller. Ta kontakt med vårt erfarne medisinske personell for mer informasjon. Hos Argus Syn er ventetiden for grå stær / RLE operasjoner kort.

Linse-implantasjon / Phakic lens-operasjon / ICL-operasjon

En fak linse (phakic lens) er en kunstig linse som plasseres mellom hornhinnen og øyets naturlige linse for å oppnå godt syn uten briller eller kontaktlinser. Dette er en god behandlingsmetode for pasienter med store synsavvik eller som av andre årsaker ikke kan få utført en laseroperasjon. Etter en grundig medisinsk forundersøkelse på vår klinikk, vil du i samråd med en av våre erfarne kirurger få kartlagt om en slik behandling kan hjelpe deg til å bli kvitt ditt synsproblem. Med laser behandles styrker til rundt -10 for nærsynte og rundt +4 for langsynte. Med fake linser kan også pasienter med mye høyere stryker enn dette oppleve å få et godt syn uten briller og kontaktlinser. Linseoperasjon er en enkel, trygg og smertefri behandling som vanligvis tar ca 15 minutter pr øye. Som regel kan vi behandle begge øynene samme dag og du får raskt godt syn etter behandlingen.

Harald Oredam, billedkunstner og skulptør

Det å igjen kunne se godt og kunne lese uten briller er rene ungdomsinjeksjonen! For meg har det vært en udelt positiv opplevelse som har bedret min livskvalitet.

Bestill Medisinsk forundersøkelse